KHU NHÀ Ở XÃ HỘI - HỒ NGỌC LÃM, BÌNH TÂN

  • Gia Phan cung cấp :Lưới thép hàn
  • Địa chỉ :35 Hồ Ngọc Lãm, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô dự án :
  • Năm cung cấp :2018
  • Chủ đầu tư :